Hoppa till sidans innehåll
Foto: Patrik Johansson

Framtidsfokus på Skytteforum 2017

2017-12-11 16:09
Den 25–26 november genomförde Svenska Skyttesportförbundet sitt skytteforum på hotell Best Western Sthlm Bromma. Skytteforum är ett årligt återkommande möte där representanter från varje distrikt deltar.
  • Uppdaterad: 2017-12-11 16:23

Årets tema var "Framtidsfrågor", där Riksidrottsförbundets strategi 2025 och mer specifika förbundsrelaterade frågor behandlades.

171125 Skytteforum

Forumet inleddes med en kort tillbakablick om förbundets utvecklingsarbete de senaste åren och övergick till att via grupparbete rikta in sig på aktuella framtidsfrågor. Varje grupp var sammansatt med en blandning av företrädare från olika discipliner och olika distrikt samt med två ungdomar i varje grupp. Grupperna fick specifikt redovisa vad som konkret behövde göras på förbunds-/sektionsnivå, distriktsnivå och föreningsnivå avseende olika fokusområden.

Grupparbetena inleddes med ett exempel på ett fokusområde avseende "Moderna och väl anpassade anläggningar, d.v.s. skjutbanor och skjuthallar", som man kan använda i sitt arbete på distriktsnivå. Därefter fokuserades grupparbetet till att ta fram konkreta åtgärder med fokus på att "Attrahera nya och bibehålla skyttar" samt adressera respektive åtgärd till rätt nivå inom förbundets verksamhet. Grupperna valde därefter själv ett valfritt fokusområde där det fortsatta utvecklingsarbetet specificerades. 

Skytteforum

Information från valberedning och lekmannarevisor
Skytteforum fortsatte med att valberedningen informerade om sitt arbete med att nominera styrelseledamöter för de platser där mandattiden går ut och att en ny ordförande för förbundet ska väljas vid kommande årsmöte. Valberedningen var på plats under hela skytteforum för att ge möjlighet för deltagarna att ta kontakt och föreslå kandidater. Valberedningen genomförde även intervjuer med samtliga styrelseledamöter och den personal som fanns på plats från kansliet för att få underlag om bl.a. vilken kompetens som behövs i styrelsen.

Lekmannarevisorn informerade om sin uppgift att granska förbundets fortlöpande arbete genom att delta vid styrelsemöten och ta del av olika kansliärenden, samt uppdraget att nominera lämpliga representanter till valberedningen. Lekmannarevisorn var också närvarande och fortsatte sitt arbete under Skytteforums båda dagarna.

RF:s strategi 2025
Därefter följde en genomgång av RF strategi 2025 och de fem utvecklingsresor som Riksidrottsmötet tagit beslut om "Den moderna föreningen engagerar", "Inkluderande idrott för alla", "En ny syn på träning och tävling", "Jämställdhet för en framgångsrik idrott" och "Ett stärkt ledarskap". Grupparbeten genomfördes med konkreta frågor med anknytning till utvecklingsresorna och vår verksamhet, vilket redovisades skriftligt.

Ungdomssektionen levererar
Ungdomssektionen fortsatte Skytteforum genom ett mycket uppskattat forumspel där ungdomarna agerade skådespelare. Aktuella och konkreta situationer spelades upp, som man som vilka man som enskild person och som föreningsföreträdare kan ställas inför. De olika situationerna diskuterades i grupper, varefter grupperna fick föreslå hur man lämpligast skulle agera i aktuell situation. Situationen spelades upp igen, då med ett ändrat agerande från skådespelarna, vilket då direkt gav ett kvitto på vad de föreslagna lösningarna kunde innebära i praktiken. 

Skytteforum

Stipendieutdelning
Pistolsektionen genomförde tillsammans med representanter från Ullmanska släktföreningen utdelning av ett stipendium till Torsten Ullmans minne. Josefin Thörnkvist gratulerades och applåderades som årets stipendiat för sina fina insatser.

Josefin Thörnkvist

Information
Skytteforum fortsatte med information från vårt gemensamma kansli avseende förbundets ekonomi samt en lektion i hur Riksidrottsförbundets modell för fördelning av medel fungerar, allt från regleringsbrev till styrningen av specifika projektmedel. Kansliet informerade även om de projekt som pågår. När det gäller tävlingskalendern visades en framtagen instruktionsfilm avseende möjligheten att nu betala tävlingslicensen direkt i systemet och det informerades även om arbetet med den nya dataskyddslagstiftningen som kommer att träda i kraft den 28 maj 2018.

Vidare följde information från respektive sektion, där verksamheten presenterades och hur planeringen av verksamhetsåret 2018 ser ut. Presentationerna gav värdefulla inblickar i de olika skyttegrenarnas verksamhet både inom bredd- och elitverksamheten.

Skytteforum avslutades med inriktning på vårt gemensamma jämställdhetsarbete inom ramen för RF strategi 2025, där företrädare från Riksidrottsförbundet genomförde en föreläsning kombinerat med grupparbeten för att öka förståelsen och ge en plattform för vårt fortsatta arbete på alla nivåer.

Skytteforum

Sammanfattning
En intensiv och innehållsfylld helg var därefter slut, där både skratt och mer allvarliga diskussioner varvats i de informationspunkter och grupparbeten som förekommit. Ett analysarbete har nu påbörjats för att tillvarata de alla förslag som framkommit, för att tydliggöra vad förbundet och kansliet kan göra för att hjälpa distrikt och föreningar i det fortsatta utvecklingsarbetet samt vilka uppgifter som lämpligen omhändertas av distrikten och föreningarna.

Handlingar från Skytteforum, de olika gruppernas förslag och utkomsten av kommande analys kommer att finnas tillgängliga i Dropbox för respektive distrikt genom dess företrädare som deltog vid Skytteforum.  

Text:
Robert Wälikangas, Vice ordförande

Bild:
Patrik Johansson

Skribent: Patrik Johansson
Epost: This is a mailto link

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

WebbshopSamarbetspartners

 Norma Logo www

Gyttorp_logo_hogerspalt


SponsorerSvSF i sociala medier

FB Youtube Insta logos


Till SvSF:s Facebooksida. Till SvSF på Youtube Till SvSF:s på Instagram

 Tidningen Svensk Skyttesport

 Svensk Skyttesport banner

TävlingarPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 63 70
E-post: This is a mailto link